Brankári
Renáta
Badžgoňová
Obrancovia
Kristína
Šulíková
Kristína
Klučková
Lenka
Mihová
Natália
Strapáčová
Záložníci
Sylvia
Smatanová
Mária
Řehák
Nikoleta
Štefancová
Alžbeta
Chovancová
Útočníci
Lenka
Loduhová
Bianka
Hantáková