Brankári
Renáta
Badžgoňová
Obrancovia
Veronika
Vyhnátová
Nikola
Juríková
Monika
Jurenková
Petra
Tretiaková
Adriana
Valachová
Michala
Kráľová
Katarína
Podstránska
Záložníci
Natália
Strapáčová
Sylvia
Smatanová
Daniela
Šešová
Lenka
Loduhová
Dominika
Jungová
Kristína
Šulíková
Alena
Rácová
Jana
Bodoríková
Monika
Vričanová
Útočníci
Elena
Kasenčáková
Lenka
Pavúčková
Jana
Kršáková
Zuzana
Ignáciková
Mária
Řehák