Brankári
Dušan
Harvanec
Miroslav
Belobrad
Obrancovia
Peter
Turza
David Aidi
Shini-Mehrabzadeh
Vladimír
Zbín
Lenka
Staňová
Záložníci
Radovan
Synák
Oliver
Hošták
Šimon
Beňák
Daniel
Rybanský
Matej
Kačenka
Samuel
Veliký
Marek
Pavlac
Patrik
Kvaššay
Marcela
Šulíková
Samuel
Chleban
Útočníci
Samuel
Kačmarik
Kristián
Rúček