Brankári
Dušan
Harvanec
Miroslav
Belobrad
Obrancovia
Peter
Turza
David Aidi
Shini-Mehrabzadeh
Vladimír
Zbín
Záložníci
Radovan
Synák
Oliver
Hošták
Šimon
Beňák
Daniel
Rybanský
Matej
Kačenka
Samuel
Veliký
Marek
Pavlac
Patrik
Kvaššay
Útočníci
Samuel
Kačmarik
Kristián
Rúček