Brankári
Renáta
Badžgoňová
Obrancovia
Veronika
Vyhnátová
Nikola
Juríková
Mária
Řehák
Zuzana
Ignáciková
Katarína
Podstránska
Petra
Tretiaková
Adriana
Valachová
Lucia
Backárová
Záložníci
Monika
Jurenková
Lenka
Pavúčková
Natália
Strapáčová
Monika
Musilová
Lenka
Loduhová
Simona
Kvasničková
Kristína
Šulíková
Natália
Belková
Michala
Kráľová
Ivana
Vráblová
Martina
Ďurovcová
Adriana
Ganošková
Útočníci
Elena
Kasenčáková
Jana
Bodoríková
Silvia
Ondejčíková
Dominika
Jungová