Brankári
Jakub
Maček
David Aidi
Shini-Mehrabzadeh
Obrancovia
Vanesa
Štefúnová
Lenka
Staňová
Kristián
Rúček
Juraj
Kujaník
Bianca
Zbínová
Emília
Blahová
Dušan
Harvanec
Záložníci
Marek
Pavlac
Matej
Kačenka
Radovan
Synák
Marcela
Šulíková
Miroslav
Belobrad
Kristián
Kopp
Kristína
Šuleková
Peter
Turza
Samuel
Kačmarik
Samuel
Veliký
Radoslav
Bajza
Matúš
Prostredný
Útočníci
Patrik
Lamačka
Daniel
Rybanský
Natália
Čviriková