Brankári
Dominika
Janeková
Kristína
Šuleková
Obrancovia
Vanesa
Štefúnová
Emília
Blahová
Marianna
Pavlacová
Kristína
Petríčková
Daniela
Kováčová
Lenka
Staňová
Útočníci
Lucia
Chlebanová
Nina
Huťová
Marcela
Šulíková
Bianca
Zbínová
Lucia
Kováčová
Simona
Tomanová
Daniela
Bučková
Záložníci
Natália
Čviriková
Kristína
Chovancová
Alžbeta
Blahová
Štefánia
Kováčová
Soňa
Kováčová
Patrícia
Ježíková
Timea
Jakubíková