Brankári
Dušan
Harvanec
Dominik
Černuch
Jakub
Maček
Obrancovia
Radovan
Synák
Timotej
Štefanec
Ľuboš
Staňo
Juraj
Kujaník
Lukáš
Bakoš
Tomáš
Vyhnička
Bianca
Zbínová
Vanesa
Štefúnová
Jakub
Huňačka
Útočníci
Nina
Huťová
Patrik
Lamačka
Kristián
Rúček
Adam
Turza
Patrik
Vavrík
Záložníci
Matúš
Prostredný
Matej
Kačenka
Daniel
Rybanský
Kristián
Kopp
Kristián
Mišík
Martin
Bakoš
Lucia
Chlebanová
Tobiaš
Prostredný
Natália
Čviriková
Marianna
Pavlacová